Navn Telefonnummer E-mail
Carsten Houmann 24 46 12 54 fam.houmann@optiko.dk
Laila Frandsen 24 46 41 07 frandsenlaila501@gmail.com
Christian Vestersager 21 43 18 64 christianvestersager@gmail.com
Britta Johnsen 21 29 36 33 b-johnsen@live.dk
Annette Hørup Pedersen 61 36 32 92 anhp@live.dk
Jørgen Nielsen 29 24 00 04 nielsen.georg@gmail.com


Navn Telefonnummer E-mail
 Britta Johnsen  21 29 36 33  b-johnsen@live.dk
 Laila Frandsen  24 46 41 07  frandsenlaila501@gmail.com
 Michael Kristensen    sallingsundvej65@gmail.com
 Inge-Lise Pedersen  24 66 59 17  fthoft@webspeed.dk
 Annette Hørup Pedersen  61 36 32 92  anhp@live.dk

Sidst opdateret

24.09.2021

Ansvarlig redaktør